تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ 
در تاریخ 1400/11/16 جلسه ی همفکری مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه جناب آقای مهندس علویری با کارشناسان فناوری اطلاعات این حوزه برگزار گردید.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ 
دوره های آموزشی ساخت صفحات در پورتال جدید و ساخت فرم های الکترونیکی برای کارشناسان پورتال برگزار گردید

   


   

   6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0