• ساعت : ۱۳:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ 
تحویل یك دستگاه DLS به دانشكده داروسازی قزوین

به گفته  دکتر عبداله کشاورز ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، یک دستگاه DLS به ارزش تقریبی 35 ميليارد ریال به دانشکده داروسازی تحویل داده شد.

دکتر کشاورز بیان کرد: این دستگاه پیرو اعلام نیاز مرکز مذکور به منظور راه اندازی دانشکده داروسازی و برای اندازه گیری ذراتی با قطر کمتر از نانومتر، تهیه و تحویل شد.

دانشکده داروسازی قزوین، در مرحله ساخت و تجهیز است

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0