• ساعت : ۱۳:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ 
تحویل دستگاه سل كانتر سه میلیارد ریالی به مركز آموزشی و درمانی كوثر قزوین

دکتر عبداله کشاورز، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: یک دستگاه سل کانتر به ارزش تقریبی سه ميليارد ریال به عنوان دستگاهی ضروری در آزمایشگاه هماتولوژی به مركز آموزشي و درماني کوثر تحویل داده شد.

این مقام مسئول بیان کرد:  اين دستگاه با  بررسی تعداد و اندازه سلول های خونی در تشخیص بیماری های مختلف، بسیار کمک کننده است.

  

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0