• ساعت : ۸:۳۱:۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ 
  • کد خبر : ۲۶۷۷
کارشناس مرکز بهداشت شهرستان قزوین:
تنوع و تعادل غذایی، در رژیم غذایی روزه داری در دوره كرونا اهمیت بالایی دارد

این، علاوه بر نداشتن تعامل اجتماعی است

به گفته ملیحه جوادی مقدم، کارشناس برنامه سلامت مردان مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، بخاطر  قرنطینه های اجرا شده در همه گیری ویروس کرونا، از دست دادن شغل و پایین آمدن سطح درآمد، مردان را گرفتار مشکلات روانی ناشی از آن ها کرده و علاوه بر تبعات روانی ناشی از مرگ و میر در اثر کووید 19، بر مخاطرات  سلامت روانی اعضای خانواده نیز افزوده است.

وی اظهار کرد: تجزیه و تحلیل شاخص های مردانگی نشان می دهد، مردان به دلایل تعاریف و باورهای فرهنگی و اجتماعی و صفات مردانه، آسیب پذیری بالاتری را نسبت به خودکشی دارند و فشارهای باورهای اجتماعی در مورد مردانگی (باورهای سُنّتی) خطر رفتار خودکشی در مردان را افزایش می دهد. این کارشناس ادامه داد که رفتارهای خودکشی در مردان با عواملی مانند: بیکاری، موفق نبودن در کار، فشار روابط اجتماعی، افسردگی، ناامیدی و اختلالات استفاده از مواد، مرتبط است.

وی اذعان کرد که مردان تمایل دارند آسیب پذیری را پنهان کنند، مراقبت از خود را نادیده بگیرند و با اکراه به دنبال کمک پزشکی یا تخصصی بروند و این اقدامات، احتمالاً اثرات سویی بر جنبه های مختلف سلامت جسمی و روانی آنان، وخامت بیماری، آسیب و مرگ خواهد داشت.

جوادی مقدم گفت: هنجارهای سُنّتی، توانایی مردان  رابرای حمایت طلبی یا بیان احساسات، محدود کرده و خطر خودکشی را افزایش می دهد. وی افزود که در مراکز خدمات جامع سلامت، روانشناسان برای ارائه مشاوره های لازم به مردم حضور دارند و خانواده ها می توانند از این فرصت استفاده کنند.

سخنان این کارشناس، به مناسبت24 تا 30 خرداد ماه، هفته سلامت مردان بیان شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0