رویدادهای علمی
نشست رییس و معاون آموزشی دانشکده یهداشت با دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین

1398/10/28 شنبه

نشست رییس و معاون آموزشی دانشکده بهداشت با مسئولین دانشگاه فنی وحرفه ای استان قزوین برگزارشد. در این نشست  توانمندیها و امکانات دانشکده و دانشگاه فنی وحرفه ای مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت و مقرر شد، همکاری های لازم در راستای ارتقاء کیفیت و نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان در قالب تفاهم نامه اجرایی گردد. این نشست روز چهارشنبه 25 دی ماه 98 با حضور دکتر رزاق محمودی رئیس و دکتر سیما رفیعی معاون آموزشی دانشکده  بهداشت، با مسئولین دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین  برگزار گردید.

 
آدرس سایت دانشکده بهداشت
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین