رویدادهای علمی
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشکده بهداشت برگزار شد

1398/10/8 يكشنبه

نشست دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی با حضور اساتید راهنما و مشاور پایان نامه ها و اعضای گروه آموزشی برگزار شد.

 در این نشست زهرا شلویری، نسیم انصاری، سمیه قربانلو از پروپوزال پایان نامه خود دفاع نمودند و موضوعات پروپوزال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای گروه آموزشی در این خصوص پیشنهادهای لازم را اعلام نمودند.

این نشست روز شنبه هفتم دی ماه 1398 در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت برگزار گردید.

 
آدرس سایت دانشکده بهداشت
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین