اطلاعیه ها
پویش دانشجویی مقابله با کرونا
پویش دانشجویی مقابله با کرونا با عنوان " زندگی دست یاریگر توست " با همکاری وزارت بهداشت، وزارت علوم و با مشارکت نهادهای دانشجویی شامل تشکل های اسلامی، کانون های فرهنگی، انجمن های علمی دانشجویی، شوراهای صنفی، همتایاران سلامت و... راه اندازی گردید.
جهت پیوستن به پویش دانشجویی مقابله با کرونا در سامانه http://itmfd.behdasht.gov.ir ثبت نام نمایید.
 
امتیاز دهی