اطلاعیه ها
سامانه آموزش مجازی نهاد
معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان (ec.nahad.ir) دوره های ویژه ای را جهت جبران تعطیلات اضطراری دانشجویان تعریف نموده است. دانشجویان می توانند با ورود و ثبت نام در این سامانه درس استاد مربوطه را انتخاب و  مطالعه و با دادن آزمون، گواهی دریافت نمایند. مطالب دروس به صورت فیلم، صوت و متن می باشد.
 
امتیاز دهی