اطلاعیه ها
اطلاعیه عدم برگزاری دوره آموزشی ایمنی(HSE)

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز دانشکده بهداشت و پیراپزشکی می رساند دوره آموزشی ایمنی (HSE) در تاریخ 98/12/10 به علت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا لغو میشود.

 
امتیاز دهی