اطلاعیه ها
دفاع پروپوزال پایان نامه خانم فاطمه صالحیان

بسمه تعالی

دفاع پروپوزال پایان نامه

با موضوع :

« پیش بینی میزان مواجهه با صدا در صنایع درودگری  توسط تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و مدل سازی آماری

استاد راهنما:

آقای دکتر سعید احمدی

استاد مشاور:

آقای دکتر شفیع خانی

خانم دکتر حسین خانی

ارائه دهنده : خانم فاطمه صالحیان

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه ای (ورودی97)

زمان : 98/12/03- ساعت 10

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 
دریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی