اطلاعیه ها
دفاع پروپوزال پایان نامه خانم الهام سعدیانی

بسمه تعالی

دفاع پروپوزال پایان نامه

با موضوع :

« بررسی تغییر در شاخصهای عملکرد ریوی جوشکاران دریک کارخانه اتومبیل سازی شهر تهران درطی سالهای 1397-1392»

استاد راهنما:

آقای دکتر علی صفری واریانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر نیک پی

ارائه دهنده : خانم الهام سعدیانی

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای (ورودی97)

زمان : 20/07/1398- ساعت10:30

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشتدریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی