اطلاعیه ها
دفاع پروپوزال پایان نامه آقای مهرداد حیدری

بسمه تعالی

دفاع پروپوزال پایان نامه

با موضوع :

« بررسی وضعیت دسترسی فضائی به مراکز بهداشتی درمانی در شهر قزوین با استفاده ابزار GIS »

استاد راهنما:

آقای دکتر بهمن احدی نژاد

استاد مشاور:

آقای دکتر روح اله کلهر

ارائه دهنده : آقای مهرداد حیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی (ورودی97)

زمان : 20/07/1398- ساعت10

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشتدریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی