اطلاعیه ها
دفاع نهایی پایان نامه خانم آناهیتا حسین پور

بسمه تعالی

دفاع نهائی پایان نامه

با موضوع :

بررسی میزان باقیمانده آنتی بیوتیک تتراسایکلین درنمونه های عسل مناطق مختلف استان قزوین

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قجربیگی

استاد مشاور:

آقای دکتر محمودی

آقای دکتر نوریان

ارائه دهنده : خانم آناهیتا حسین پور

دانشجوی کارشناسی ارشد  بهداشت وایمنی مواد غذائی   (ورودی96)

زمان : 98/07/15- ساعت 13:30

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

دریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی