اطلاعیه ها
دفاع پروپوزال پایان نامه خانم اکرم باحجب

بسمه تعالی

دفاع پروپوزال پایان نامه

با موضوع :

« بررسی اثر بخشی آموزش آبداران در پیشگیری از آلودگی ثانویه آب آشامیدنی شهر قزوین »

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حمید کاریاب

استاد مشاور:

جناب آقای دکترمحمدمهدی امام جمعه

جناب آقای عیسی محمدی زیدی

ارائه دهنده : خانم اکرم باحجب

دانشجوی دوره mph(ارتباطات بهداشتی وارتقاء سلامت)(ورودی96)

زمان : 98/07/13- ساعت10:30

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

دریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی