اطلاعیه ها
دفاع پروپوزال پایان نامه خانم خدیجه سادات حسینی

بسمه تعالی

دفاع پروپوزال پایان نامه

با موضوع :

« رابطه خودکار آمدی وخود پنداره با عملکرد خود مراقبتی درسالمندان مبتلا به پرفشاری خون تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستائی استان قزوین »

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر هادی مرشدی

استاد مشاور:

جناب آقای سعید شهسواری

ارائه دهنده : خانم خدیجه سادات حسینی

دانشجوی دوره mph(ارتباطات بهداشتی وارتقاء سلامت)(ورودی96)

زمان : 98/07/13- ساعت10

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

دریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی