اطلاعیه ها
سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان گرامی شاهد و ایثارگر

با توجه به راه‌اندازی و اجرای سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر (سهمیه 5 % شاهد) در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور به آدرس:http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir  از سال تحصیلی  99-98 (مهرماه سال 1398)، انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل و جدیدالورود متقاضی از طریق سامانه، ثبت و بررسی خواهد شد.

 
امتیاز دهی