اطلاعیه ها
اطلاعیه آزمون MPH (مدارک، منابع، کارت آزمون)

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در آزمون  MPH و دریافت کارت

 1. معرفی نامه رئیس دانشگاه به همراه جدول شماره 1 که در ان لیست معرفی شدگاه دانشگاه آمده است.
 2. تکمیل فرم شماره 3 که به امضاء معاون بهداشت رسیده باشد.
 3. یک قطعه عکس 3 در 4
 4. فیش واریزی به مبلغ 000/700 ریال به شماره حساب 57641134 بانک رفاه شعبه علوم پزشکی قزوین
 5. کپی شناسنامه و کارت ملی

زمان برگزاری آزمون: 98/06/13  راس ساعت10 صبح

مکان برگزاری آزمون: دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی قزوین

زمان تحویل مدارک و دریافت کارت ورود به جلسه: 98/06/11 ساعت 8 الی 14
 

منابع تخصصی دوره عالی توانمندسازی پودمانی MPH با گرایش  بهداشت حرفه‌ای

عوامل زیان‌آور فیزیکی:

 1. مهندسی صدا و ارتعاش دکتر رستم گلمحمدی آخرین ویرایش
 2. مهندسی روشنایی دکتر رستم گلمحمدی آخرین ویرایش
 3. تنش‌های حرارتی دکتر فریبا گلبابایی- آخرین ویرایش

عوامل زیان‌آور شیمیایی:

 1. نمونه‌برداری و تجزیه آلاینده‌های هوا جلد 3-1 دکتر عبدالرحمان بهرامی آخرین ویرایش

سم‌شناسی:

 1. سم‌شناسی صنعتی،‌ غلامحسین ثنایی،‌ جلد 1 و 2،‌ آخرین چاپ
 2. سم‌‌شناسی شغلی،‌ سید جمال الدین شاه طاهری،‌ داوود افشاری، ‌آخرین چاپ

ارگونومی شغلی:

 1. شیوه‌های ارزیابی پوسچر کاری علیرضا چوبینه آخرین ویرایش
 2. مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار عبدلی ارمکی 1378
 3. روش ارزیابی ارگونومی (راهنمای انتخاب و کاربرد) روش‌های ارزیابی فیزیکی مهندس علی‌اکبر کیخامقدم جلد اول آخرین ویرایش

ایمنی:

 1. ایمنی و بهداشت برای مهندسین. ترجمه دکتر حلوانی
 2. مدیریت ریسک و ایمنی سیستم‌ها. دکتر حلوانی

منابع پایه

زبان انگلیسی عمومی

آمار زیستی و شاخص های بهداشتی

درسنامه بهداشت و پزشکی اجتماعیجلد 1 و2

 
امتیاز دهی