اطلاعیه ها
تقویم اجرایی نیمسال اول تحصیلی 99-98
آغاز ترم (شروع کلاسها) 98/06/23
انتخاب واحد اینترنتی 98/06/06 لغایت 98/06/15
انتخاب واحد حضوری برای دانشجویان مشکل دار (میهمان و انتقالی) 98/06/16 لغایت 98/06/17
حذف و اضافه 98/07/06 لغایت 98/07/09
حذف اضطراری 98/09/16 لغایت 98/09/18
مدت و تاریخ برگزاری امتحانات دروس 8 هفته اول 98/08/25 لغایت 98/09/09
پایان ترم (پایان کلاسها) 98/10/19
مدت و تاریخ برگزاری امتحانات 98/10/21 لغایت 98/11/03
تعطیلات بین دو نیمسال 98/11/04 لغایت 98/11/11
 
امتیاز دهی