اطلاعیه ها
انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر سه ماهه دوم سال 98

*قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی*

با توجه به انتخاب پژوهشگر برتر در سه ماهه دوم سال 98 ، در صورت تمایل کلیه مدارک پژوهشی آخرین مقطع تحصیلی خود را که شامل آیین نامه زیر می گردد، جهت بررسی حد اکثر تا تاریخ 98/6/7 به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تحویل نمایید

*دانشجویان فارغ التحصیل نیز چنانچه مدت فراغت از تحصیلشان کمتر از دو سال می باشد می توانند مدارک پژوهشی خود را ارائه دهند*
 

آیین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر
 
امتیاز دهی