اطلاعیه ها
دفاع پروپوزال پایان نامه خانم مهناز کاظمی

بسمه تعالی

دفاع پروپوزال پایان نامه

با موضوع :

بررسی اثر مکمل اولئوئیل اتانل آمید بر روی شاخص استرس اکسیداتیو، پروستاگلاندین ها، فاکتورهای التهابی و علائم دیسمنوره اولیه در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی قزوین: کارآزمایی بالینی دو سوکور کنترل شده با دارونما

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر خادم حقیقیان

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر لالوها

ارائه دهنده : خانم مهناز کاظمی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم بهداشتی درتغذیه(ورودی97)

زمان : 98/04/31- ساعت11

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

دریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی