اطلاعیه ها
دفاع پروپوزال پایان نامه آقای بختیار حیدرزاده

بسمه تعالی

دفاع پروپوزال پایان نامه

با موضوع :

بررسی وجود رنگهای غیر مجاز در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قجربیگی

استاد مشاور:

جناب آقای شهسواری

جناب آقای دکتر محمودی

ارائه دهنده : آقای بختیار حیدرزاده

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت وایمنی مواد غذائی(ورودی96)

زمان : 98/04/31- ساعت10:30

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

دریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی