اطلاعیه ها
دفاع پروپوزال پایان نامه خانم شبنم زارعی

بسمه تعالی

دفاع پروپوزال پایان نامه

با موضوع :

بررسی اثر عصاره چا ی سبز بر اندازه سنگ دربیماران مبتلا به سنگ کلیه کلسیمی

 استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر جوادی، آقای دکتر کرمی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فراست

جناب آقای دکتر محمدی زیدی

ارائه دهنده : خانم شبنم زارعی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم بهداشتی درتغذیه(ورودی97)

زمان : 98/04/31- ساعت11:30

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

دریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی