اطلاعیه ها
دفاع پروپوزال پایان نامه آقای روح اله گل محمدی

بسمه تعالی

دفاع پروپوزال پایان نامه

با موضوع :

« بررسی عملکرد بخش اورژانس مراکز آموزشی ودرمانی شهرقزوین قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت"

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر خسروی زاده

استاد مشاور:

سرکارخانم دکتر رفیعی

جناب آقای شهسواری

ارائه دهنده : آقای روح اله گل محمدی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی (ورودی97)

زمان : 98/04/31- ساعت9:30

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

دریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی