اطلاعیه ها
دفاع پروپوزال آقای بختیار حیدر زاده

بسمه تعالی

دفاع پروپوزال پایان نامه

با موضوع :

بررسی وجود رنگهای غیر مجاز در آجیل های عرضه شده درشهرستان مریوان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قجربیگی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمودی

جناب آقای شهسواری

        ارائه دهنده : آقای بختیار حیدر زاده

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت وایمنی مواد غذائی(ورودی96)

زمان : 98/04/22- ساعت11:30

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 
دریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی