اخبار
زهره نقدعلی از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، «دانشجوی پژوهشگر برجسته کشور» شد

1398/11/27 يكشنبه

دکتر رزاق محمودی، رییس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اظهار کرد: زهره نقدعلی، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط از دانشکده بهداشت این دانشگاه؛ عنوان «دانشجوی پژوهشگر برجسته کشور» را کسب کرد.

وی گفت : این انتخاب، بر اساس بررسی مستندات ارائه شده در سه ماهه سوم سال 1398 در کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد و زهره نقدعلی با کسب امتیاز 114 از 85 به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته در سطح کشور معرفی شد.

این مقام مسئول ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای این دانشجوی توانمند، عنوان کرد؛ وی 11مقاله منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی و 18 مقاله ارائه شده به صورت پوستر و سخنرانی در کنگره‌ها و سمینارهای دانشجویی، کشوری و خارج از کشور دارد. بنا به اظهار معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، نقدعلی همچنین در اجرای 9 طرح تحقيقاتي فعالیت داشته است .

یادآور می شود که ایشان به عنوان موسس و دبیرانجمن علمی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه و عضوکمیته تحقیقات دانشجویی و دانشجوی استعداددرخشان درتمام مدت تحصیل درمقطع کارشناسی ارشددانشکده بهداشت بوده و هم اکنون به عنوان کارشناس مالکیت فکری در مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مشغول هستند. ریاست و روابط عمومی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی ضمن تبریک، آرزوی توفیق روزافزون و بهروزی را ازخداوندمنان برای ایشان دارد.

 
آدرس سایت دانشکده بهداشت
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین