اخبار
ثبت نام 109 دانشجوی ورودی جدید در دانشکده بهداشت دانشگاه

1398/7/11 پنجشنبه

آغاز فصل پائیز، شروع بهار علم و شور و نشاط  دانش پژوهان در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین است و در مهر ماه سال 1398 تاکنون  109 دانشجوی ورودی جدید در مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته، در این دانشکده به صورت حضوری ثبت نام کرده اند.

دکتر رزاق محمودی، رییس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این رابطه گفت: تعداد 33 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی، تعداد  21 دانشجو در رشته مهندسی بهداشت محیط، تعداد 28 دانشجو در رشته بهداشت عمومی و تعداد 27دانشجو در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار پذیرفته شدند.

ایشان عنوان کرد که از 109 دانشجو ی ورودی جدید، تعداد 79 تن، دختر و 30 تن، پسر هستند و ثبت نام آنان، روزهای دوم تا پنجم مهر در سالن تربیت بدنی دانشگاه انجام شد.

 
آدرس سایت دانشکده بهداشت
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر