اخبار
دفاع نهائی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشکده بهداشت برگزار شد

1398/6/13 چهارشنبه

نشست دفاع از پایان نامه با موضوع  «بررسی کارائی سیستم ترکیبی جذب، الکتروشیمیائی ((ECF و فیزیکی جهت تصفیه پساب کارواش» توسط میلاد موسی زاده و دفاع از پایان نامه با موضوع «بررسی کارائی روش اسمز مستقیم درجذب فلزات سنگین کروم و سرب فلزمحلول آبی » توسط زهره نقدعلیدانشجویان کارشناسی ارشد رشته بهداشت محیط برگزارگردید.

  این نشست روز یازدهم شهریور 98 با حضور دکتر علی صفری واریانی رئیس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی و دکتر امام جمعه، دکترجمالی، دکتر قنبری، و دکتر صاحبی به عنوان اساتید راهنما و مشاور در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت برگزار شد.

در این نشست پس از توضیحات صورت گرفته توسط دانشجویان مذکور، اعضاء گروه آموزشی و داوران پرسش هایی مطرح کردند که در پایان پس از ارائه پاسخ های مکفی، موفق به کسب درجه عالی شدند.

 
آدرس سایت دانشکده بهداشت
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر