اخبار
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشکده بهداشت برگزار شد

1398/5/5 شنبه

نشست دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت و ایمنی مواد غذایی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مهندسی بهداشت محیط و علوم بهداشتی در تغذیه با حضور اساتید راهنما و مشاور پایان نامه ها و اعضای گروه آموزشی برگزار شد.

در این نشست سمیه دروی، زهره آقامیری، مهنازکاظمی، شبنم زارعی، مینا روانبخش، بختیار حیدرزاده، امین حسن پوری و روح الله گل محمدی از پروپوزال خود دفاع نمودند و موضوعات پروپوزال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای گروه آموزشی در این خصوص پیشنهادهای لازم را اعلام نمودند.

این نشست روز شنبه 31 تیر 98 در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت برگزار شد.

 
آدرس سایت دانشکده بهداشت
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین