اخبار اسلایدی
چکیده کاربرد علم مدیریت در مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

1398/7/2 سه‌شنبه

چکیده کتاب کاربرد علم مدیریت در مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نویسندگان: خانم ها دکتر سیما رفیعی و دکتر ویدا زراوشانی
 
امتیاز دهی