اخبار اسلایدی
برگزاری جلسه دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده بهداشت

1398/6/17 يكشنبه

در این نشست زهرا باقری دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، از پایان نامه خود با موضوع "شناسائی عوامل موثر بر طول مدت اقامت بیماران در بخش اورژانس مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) شهر کرج " دفاع نمود و اعضاء گروه آموزشی در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداخته و پیشنهادهای لازم را اعلام نمودند.

این نشست روز چهارشنبه سیزدهم شهریور 98 با حضور استاد راهنما، دکتر سیما رفیعی و استاد مشاور، دکتر رفعت محبی فر و اساتید دانشکده در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت برگزار شد.

 
آدرس سایت دانشکده بهداشت
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
امتیاز دهی