اخبار اسلایدی
هم اندیشی کمیته HSE در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد

1398/6/17 يكشنبه

در این نشست که در خصوص سامان بخشیدن به آزمایشگاهها در دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد، مقرر گردید قبل از خرید تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی، مراحل اخذ استاندارد و گواهی ایمنی دوره ای فعال شود و کلیه اتوکلاوها و سایر دستگاههایی که از کپسول و سیلندر استفاده می شود مورد بررسی و چک لیست ایمنی ساختمانها بصورت سالیانه تهیه گردد و همچنین دستورالعمل های لازم در آزمایشگاهها تهیه و نصب گردد و نیروی ایمنی برای ارزیابی ریسک در رشته بهداشت حرفه ای جذب و کارکنان جدیدالورود قبل از شروع بکار آموزش های لازم ایمنی را نیز طی نمایند.

ضمنا یادآور می شود آموزش HSE برای اعضای هیات علمی، مدیر گروهها و کارشناسان یکی از موضوعات این جلسه بود.

این نشست روز سه شنبه دوازدهم شهریور 98 با حضور دکتر علی صفری واریانی رییس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی، معاونین و کارشناسان آزمایشگاهها در دفتر ریاست دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید.

 
آدرس سایت دانشکده بهداشت
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
امتیاز دهی