معرفی معاون فرهنگی
 
نام و نام خانوداگی: ناهید ساوه
سمت: معاون فرهنگی دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: کارشناسی ارشد روانشناسی
شرح وظایف
پست الکترونیک: culture_health@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3725
فرم درخواست وقت ملاقات