- دریافت پروپوزال پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد
- انجام امور مربوط به برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی
- انجام امور مربوط به برگزاری جلسه دفاع نهایی
- انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان
- انجام امور مربوط به صدور احکام و گواهی