مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
جزوه های آموزشی   کتاب    مقالات فارسی     مقالات انگلیسی
پست الکترونیک: anikpey@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3745
گروه های آموزشی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
بهداشت حرفه ای
بهداشت محیط
بهداشت عمومی
بهداشت و ایمنی مواد غذایی
علوم بهداشتی در تغذیه
آموزش بهداشت
درباره ما
  • آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت
  • کدپستی: 59811 -34197  
  • تلفن:   33369581 -028
  • فکس: 33345862 -028
  • دفتر ریاست: 33237269 -028