مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
پست الکترونیک: asvariani@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3700
گروه های آموزشی
خدمات تحت وب
پیوند های ویژه
آیین نامه ها
فرم ها
فرم های الکترونیک
دسترسی سریع
درباره ما